Jak se k nám objednat

Zraková terapie

Zrakové terapeutky provádějí funkční vyšetření zraku, rehabilitaci zrakových funkcí, nácvik používání kompenzačních pomůcek, vyšetření a rehabilitaci zrakových funkcí u osob s poruchami zraku v důsledku postižení centrální nervové soustavy.

Funkční vyšetření zraku

Funkční vyšetření zraku u dětí v preverbálním a předškolním období (od dvou týdnů věku dítěte) a u pacientů s kombinovaným postižením metodou preferenčního vidění pomocí speciálních testů, sledováním spontánních projevů dítěte v reakci na zrakový podnět. Vyšetření zaměřené na crowding obtíže, vyšetření barvocitu a kontrastní citlivosti.

K vyšetření zrakových funkcí si vyšetřete hodinu času. Vyšetření zrakové percepce trvá dvě hodiny.

Rehabilitace zrakových funkcí

Vyšetření a rehabilitace zrakových funkcí se provádí u osob poruchami zraku v důsledku postižení centrální nervové soustavy.

Terapeutická hodina představuje 50 minut aktivní rehabilitace, s následným zápisemdokumentace a doporučení pro rozvoj zraku.

Pro vyšetření zrakovou terapeutkou je nutné donést žádanku od ambulantního oftalmologa nebo pediatra.

Další poradenství

Zrakové terapeutky se dále věnují také poradenství o rané péči a zrakové stimulaci dětí s těžkým a kombinovaným zrakovým postižením ve spolupráci se středisky rané péče. Zároveň poskytují speciálně pedagogické poradenství o vhodném výchovném vedení, typu a způsobu vzdělávání, kontakty na školy a SPC (speciálně pedagogická centra) pro děti se zrakovým postižením a následně profesní poradenství (doporučení nejvhodnějšího pracovního uplatnění, zprostředkování kontaktu na rehabilitační a rekvalifikační pracoviště).

Dle konkrétních potřeb nasměrují klienta na další specializovaná pracoviště organizací nevidomých a slabozrakých - Střediska rané péče, Ranou péči EDA, Rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Středisko výcviku vodících psů Jinonice, Domov pro zrakově postižené Palata, Tyfloservis, Tyflocenrum, Tyflokabinet, atd.