Jak se k nám objednat

FAQ

Jak se k nám dostanete?

Nacházíme se v areálu FN Motol v nízké budově č. 16 v blízkosti jižní vrátnice. Zaparkovat můžete v areálu nemocnice nebo můžete využít městskou hromadnou dopravu.

První možností je vystoupit na stanice metra A Nemocnice Motol a projít přes areál nemocnice, případně popojet autobusem číslo 167 do stanice Kudrnova(projdete jižní vrátnicí do areálu nemocnice a dáte se první cestou vpravo, tato přístupová cesta je bezbariérová). Druhá možnost je vystoupit na stanici Pod Šafránkou kde se nachází branka do areálu a pak schody, obejdete nejbližší budovu a jste přímo před Centrem zrakových vad(nejkratší cesta). Autobus 167 jezdí také ze stanice Anděl (metro B).

Pokud k nám míříte poprvé, je nutné vzít si s sebou následující věci:
Doporučení od ambulantního oftalmologa (případně pediatra), kartičku zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte také všechny brýle, případně další optické pomůcky, které již používáte. Vzhledem k časové náročnosti vyšetření doporučujeme zejména rodičům s dětmi vzít si s sebou jídlo a pití. Ve vestibulu je umístěn pouze automat na kávu a nápoje.

Pokud jste u nás již byli a jdete pro novou speciální optickou pomůcku (lupu apod.)
Doporučení od ambulantního oftalmologa, kartičku zdravotní pojišťovny. Nezapomeňte také všechny brýle, případně další speciální optické pomůcky, které již používáte.

Pokud jdete k některé z našich zrakových terapeutek na funkční vyšetření zraku.
Vyšetření zrakovou terapeutkou je prováděno pouze na základě žádanky od oftalmologa nebo pediatra. Vezměte s sebou kartičku zdravotní pojišťovny, předchozí zprávy a brýle či pomůcky, pokud již nějaké používáte.

Pokud jdete na kontrolu k některému z našich lékařů a již jste naším pacientem
Nezapomeňte kartičku zdravotní pojišťovny, brýle a všechny speciální optické pomůcky, které již používáte.

Pokud k nám jdete na vyšetření perimetrem
Vyšetření perimetrem provádíme pouze na základě žádanky a zprávy od oftalmologa. Ve zprávě musí být napsán aktuální stav pacienta a požadavek na provedení vyšetření perimetrem v Centru zrakových vad.

Pokud k nám míříte na zátěžový test
Pokud Vás naši lékaři objednali na speciální zátěžový test, držte se následujícího postupu.

  • Doma vypijte černou kávu, i když jí obvykle nepijete.
  • Nasnídejte se tak, jak jste zvyklí.
  • Užijte svou ranní dávku léků.
  • Na test se dostavte na 8:45. Použijte hromadnou dopravu nebo si zařiďte odvoz. Po tomto vyšetření nesmíte řídit.
  • S sebou si přineste 1,5l tekutiny (obyčejná voda, jemně perlivá voda, nikdy ne hodně slazený čaj, mléko, pivo apod.).
  • Dále doporučujeme vzít si s sebou sluneční brýle.
  • Počítejte, že vyšetření trvá přibližně tři hodiny.

Co je zraková terapie?
Je to soubor metod diagnostiky zrakových funkcí a zrakových dovedností a navazujících speciálních metod rozvoje zrakových funkcí a dovedností s cílem maximálního možného využití postiženého zraku s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a speciálních postupů a technik využití zraku. Zraková terapie umožňuje a usnadňuje dlouhodobý proces rozvoje a udržení zrakových možností pro získávání informací z okolí, pro komunikaci, výchovu a vzdělávání, pro sebeobsluhu, prostorovou orientaci a samostatný pohyb a pro zvládání běžných denních aktivit.

Kdo je zrakový terapeut?
Zrakový terapeut je profese pracující ve zdravotnictví v České republice (dle platné novely vyhlášky 424/2004 a Zákona 96/2004, par. 23a,). Náplň práce tohoto specialisty je popisována jako diagnostická, léčebná, rehabilitační, preventivní a dispenzární péče v oboru zraková terapie. Je to osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogika se zaměřením na osoby se zrakovým postižením oftalmopedie nebo tyflopedie a s následným postgraduálním studiem Speciální pedagogiky se zaměřením na zrakovou terapii nebo Speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj zraku nebo s kvalifikačním kurzem Zrakový terapeut.

Co je funkční vyšetření zraku a zrakový výcvik?
Zrakový terapeut vyšetřuje zrakové funkce, jako jsou: zraková ostrost, kontrastní citlivost, barvocit, zorné pole a adaptace na světlo a tmu. Mapuje všechny složky vidění, zjišťuje stávající dovednosti využívat zrak v praxi. Dále provádí diagnostiku a rehabilitaci specifických poruch centrální zrakové percepce (CVI). Zajišťuje nácvik kompenzačních technik pro využití zbytků zraku za pomoci speciálních optických pomůcek; navrhuje úpravy prostředí.