Jak se k nám objednat

Perimetrie

Naše pracoviště je vybaveno specializovaným statickým perimetrem Humprey. Vyšetření provádíme nejen u pacientů naší oftalmologické ordinace, ale i u pacientů jiných specialistů (např. neurologů, endokrinologů atd.). Na vyšetření je nutné se objednat a provádí se pouze na základě žádosti lékaře. Žádanku se zprávou je nutné přinést na vyšetření s sebou.