Jak se k nám objednat

Speciální optické pomůcky

Centrum zrakových vad je jediným zařízením v ČR, které se věnuje komplexní péči o těžce slabozraké osoby. V rámci péče jsme určeným pracovištěm pro předpis speciálních optických pomůcek (SOP) dle číselníků VZP.

Věnujeme se předpisu asférických lup, hyperokulárních korekcí, dalekohledových systémů, prizmatických monokulárů apod. Na našem pracovišti lze vyzkoušet i elektronické zvětšovací pomůcky. Objektivně posoudíme vhodnostkonkrétní pomůcky s ohledem na pacientovu diagnózu, stupeň a povahu zrakové vady, sociální podmínky, rozumové a manuální schopnosti. Po vyzkoušení ve spolupráci s dalšími specialisty vyhotovíme příslušná doporučení.

V Centru zrakových vad se také provádí nácvik dovedností nutných k efektivnímu využívání optických a elektronických pomůcek.