Jak se k nám objednat

Historie

Pracoviště nevzniklo najednou, ale vyvíjelo se pozvolna. Jeho začátkem bylo zřízení školního očního ambulatória při fyzikátu Hl. m. Prahy v roce 1940. Tím byla zahájena odborná péče o zrak pražských školních dětí. Kromě toho vyhledával školní oftalmolog formou depistáže na všech pražských školách děti s nejrůznějšími zrakovými vadami a poruchami, nebo s očními chorobami.

Školní oftalmolog MUDr. Bohumil Fafl (1907-1998) se postaral v r.1943 o zřízení první školy pro slabozraké děti v Praze. Zprvu to byly 2 třídy „pro šetření zraku“, zřízené při obecné škole ve Štěpánské ulici. V r. 1945 se podařilo zřídit samostatnou školu pro slabozraké děti v Praze, první toho druhu v našem státě, v budově bývalé vily v Praze – Vinohradech, v Koperníkově ul. č. 12.

Do školní budovy bylo přechodně umístěno i oční školní ambulatórium a postupně přeměněno v oftalmopedické oddělení zdravotního referátu ÚNV-ÚNZ Hl.m.Prahy a přemístěno v r. 1952 do blízkého objektu bývalé vily v Koperníkově ul.č. 8 a to již jako Oftalmopedický ústav.

V roce 1953 se stal tento ústav součástí ÚNZ-NVP Dětské fakultní nemocnice s poliklinikou, později Fakultní nemocnice v Motole. Oftalmopedický ústav zavedl každoroční depistážní vyšetřování zraku školní mládeže do věku 15 let, které vykonávaly instruované dětské sestry na školách všech pražských obvodů. Zvláštní pozornost věnoval dětem se slabozrakostí různého stupně. Byly pro ně zřizovány školy všech typů – od MŠ až po gymnázium. Tyto školy se staly vzorem ke zřizování analogických školských zařízení v různých městech našeho státu i v cizině.

Ve všech těchto školách prováděl školní oftalmolog odborný lékařský dozor při zrakové činnosti i při tělesné výchově dětí. Nezbytnou se stala úzká spolupráce s pedagogy a vychovateli slabozrakých dětí. V 60. letech byl změněn název pracoviště na Ústav pro nápravu vad zraku mládeže.

Primář MUDr. BohumilFafl vedl pracoviště do r. 1970, v letech 1970-1981 byla přednostkou MUDr. Cecilie Drastíková. Na současné podobě poskytování služeb má zásluhu přednosta MUDr. Stanislav Rodný (1946-2001), který vedl pracoviště v letech 1981 - 2001. Během jeho působení se pracoviště přestěhovalo nejprve do Kaprovy ulice do oddělení foniatrie FN v Motole a následně v r. 1996 do Bělehradské ul. a v tomtéž roce změnilo název na Centrum zrakových vad.

V roce 1999 se pracoviště přestěhovalo do současného působiště v pavilonu číslo 16 v areálu FN v Motole. Během osmdesátých a devadesátých let rozšířilo CZV svou působnost na pacienty všech věkových kategorií a stalo se komplexním zdravotnickým centrem péče o zrakově postižené osoby.

Od roku 2001 vedla Centrum zrakových vad MUDr. Jitka Řehořová. V lednu 2002 bylo Centrum zrakových vad připojeno k Oční klinice dětí a dospělých 2. LF UK.

Roku 2008 se Centrum zrakových vad stalo nestátním zdravotnickým zařízením. Jednateli se stali MUDr. Jitka Řehořová a MUDr. Filip Beránek, jeho působiště i veškerá činnost zůstaly zachovány.